Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 91  pokazuj  pozycji

SSZP 371/33/20 Prowadzenie i organizowanie zajęć praktycznych (w tym wynajem sal dydaktycznych) dla studentów Wydziału Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-09 2020-10-19 12:00 --
SSZP 371/32/20 Prowadzenie zajęć praktycznych (w tym wynajem sal dydaktycznych) dla studentów Wydziału Rehabilitacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-01 2020-10-09 10:00 --
SSZP 371/ 30 / 2020 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-07 10:00 --
SSZP 371/32/2020 „Budowa 4 szt. wiat śmietnikowych o konstrukcji stalowej, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego zlokalizowanej przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie”. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-25 2020-10-16 09:00 --
29/SU/2020 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ NA WARSZTATACH EDUKACYJNYCH „BUDOWANIE STRATEGII PROZDROWOTNYCH-ZDROWE ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY” Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-09-18 2020-09-28 09:00 --
SSZP 371/ 27/ 2020 Dostawa sprzętu naukowo – badawczego, tj. Stanowiska badawczego: Tor pomiarowy przeznaczony do rejestracji sygnału wibroakustycznego wraz z oprzyrządowaniem, montażem, szkoleniem w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji w siedzibie zamawiającego. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-07 2020-10-08 12:00 --
SSZP 371/ 26/ 2020 DOSTAWĘ SPRZĘTU NAUKOWO – BADAWCZEGO (DOSTAWA ALGOMETRU WAGNER FPX 50) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-07 2020-10-08 11:00 --
SSZP 371/28/2020 PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ NA WARSZTATACH EDUKACYJNYCH "KOMPETENCJE KLUCZOWE W OPIECE NAD OSOBAMI STARSZYMI" Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-09-04 2020-09-14 09:00 --
SSZP371/25/2020 „Budowa 4 szt. wiat śmietnikowych o konstrukcji stalowej, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego zlokalizowanej przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie”. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-18 2020-09-03 10:00 --
SSZP 371/23/2020 Wdrożenie systemów informatycznych wspomagających proces zarządzania Uczelnią wraz z dostawą wymaganych sprzętów ICT w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-10 2020-09-28 09:00 --
SSZP371/ 24/ 2020 USŁUGA CATERINGOWA Z OKAZJI INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 AWF WARSZAWA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-08-10 2020-08-18 12:00 --
SSZP 371/ 22/ 2020 Dostawa sprzętu naukowo – badawczego, tj. Stanowiska badawczego: Tor pomiarowy przeznaczony do rejestracji sygnału wibroakustycznego wraz z oprzyrządowaniem, montażem, szkoleniem w zakresie eksploatacji, obsługi i konserwacji w siedzibie zamawiającego. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-13 2020-08-13 12:00 --
SSZP 371/ 21/ 2020 Dostawa Algometru Wagner FPX 50 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-13 2020-08-13 11:00 --
SSZP 371/ 20/ 2020 Dostawa sprzętu naukowo – badawczego, tj. • Podoskopu Diagnostycznego - z dodatkową kamerką Full HD do archiwizacji wyników badań stóp • Zestawu Videografia (Video Pack - Videography 1-4 Cam) - zestaw do analizy postawy ciała i jego lokomocji wraz ze stacją roboczą, kamerą i statywem • Kamerki Logitech HD ze statywem, Wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla 3-4 os Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-13 2020-08-13 10:00 --
SSZP 371/ 19/ 2020 Dostawę fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali symulacji z zakresu ALS i BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-08 2020-08-12 10:00 --
SSZP 371/ 18/ 2020 Dostawa materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Ośrodka Dydaktyczno – Sportowego AWF w Pięknej Górze k/Giżycka Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-08 2020-06-19 13:00 --
SSZP 371/ 17/ 2020 Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dla studentów AWF Warszawa zaliczających przedmiot „Obóz letni” w Ośrodku Dydaktyczno – Sportowym AWF Piękna Góra/k Giżycka Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 2020-05-25 2020-06-02 10:00 --
SSZP371/ 16/2020 Dostawa materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Ośrodka Dydaktyczno – Sportowego AWF w Pięknej Górze k/Giżycka (materiały budowlane, ślusarskie, hydrauliczne i elektryczne) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-27 2020-05-14 10:00 --
SSZP 371/14/2020 „Remont Hali Sportowej nr 5 na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-21 2020-05-11 10:00 --
SSZP371/15/2020 Przedłużenie subskrypcji i support oraz zakup nowych licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-17 2020-05-04 12:00 --
SSZP371/13/2020 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-17 2020-05-21 10:00 --
SSZP 371/12/2002 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej – „sztuczna trawa” – na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie” Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-03-20 2020-04-20 10:00 --
SSZP 371/11/2020 Obsługa stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie w czystości jak i również wymiana złóż filtracyjnych w filtrach basenowych pływalni Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-13 2020-03-23 09:00 --
SSZP 371/10/2020 Przeprowadzenie zajęć na warsztatach edukacyjnych "KOMPETENCJE KLUCZOWE W OPIECE NAD OSOBAMI STARSZYMI". Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-03-09 2020-03-17 09:00 --
SSZP 371/ 7 /2020 Dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali symulacji z zakresu ALS i BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-09 2020-05-04 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa