Lista przetargów PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

SSZP 371/ 31/ 2020 Dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego, sali symulacji z zakresu ALS i BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych w ramach realizowanego Projektu: „ Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-02 2020-11-03 10:00 --
SSZP 371/34/2020 „Dostawa sprzętu komputerowego do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie„ Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-16 2020-10-26 10:00 --
SSZP371/ 35/ 2020 Organizowanie zajęć praktycznych z przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne oraz możliwość przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla studentów pielęgniarstwa na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021, w powiazaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-21 2020-10-29 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa