Lista przetargów wyłączonych z PZP

Pozycje 1-25 z 206  pokazuj  pozycji

81/SU/2020 Dostawa art. medycznych do AWF Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-16 2020-10-21 10:00 --
80/SU/2020 Dostawa odkurzacza do AWF Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-14 2020-10-21 12:00 --
79/SU/2020 Dostawa art. medycznych do AWF Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-14 2020-10-19 12:00 --
77/SU/2020 Interwencja w przypadku awarii instalacji elektrycznej niskiego napięcia w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie, pełnienie dyżuru w weekendy w godz. 8-20, w święta i dni wolne od pracy. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-10-09 2020-10-15 12:00 --
76/SU/2020 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego Budynku Głównego stanowiącego własność Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-10-08 2020-10-15 10:00 --
75/SU/2020 Przeglądy wentylacji i klimatyzacji Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-10-08 2020-10-15 11:00 --
74/SU/2020 Zatrudnienie technika symulacji medycznej do obsługi zajęć dydaktycznych w ramach Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-10-06 2020-10-14 10:00 --
73/SU/2020 Dostawa 2000 szt. maseczek ochronnych z logo AWF Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-06 2020-10-09 14:00 --
72/SU/2020 Dostawa art. medycznych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-06 2020-10-12 13:00 --
71/SU/2020 Dostawa art. biurowych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-06 2020-10-12 13:00 --
70/SU/2020 Dostawa art. medycznych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-02 2020-10-07 10:00 --
69/SU/2020 Dostawa art. medycznych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-10-02 2020-10-07 10:00 --
68/SU/2020 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń wraz z podłożeniem nowej studni kablowej z tyłu portierni w celu doprowadzenia okablowania światłowodowego z kanalizacji kablowej w relacji gmach główny portiernia. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2020-09-24 2020-09-29 10:00 --
67/SU/2020 Dostawa zestawu do wideokonferencji dla AWF Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-09-24 2020-09-29 09:00 --
66/SU/2020 Konserwacja profesjonalnych urządzeń pralniczych firmy ELECTROLUX Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-09-23 2020-09-29 13:00 --
65/SU/2020 Dostawa 2 mikroskopów Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-09-22 2020-09-28 10:00 --
64/SU/2020 Wynajem autokaru 50 osobowego Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-09-22 2020-09-29 11:00 --
63/SU/2020 Dostawa urządzeń wraz z instalacją sieci strukturalnej i bezprzewodowej oraz przeprowadzenie szkolenia na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-09-11 2020-09-17 10:00 --
62/SU/2020 Wykonanie rocznej, pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego budynku stanowiącego własność Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Ośrodek Dydaktyczno – Sportowy AWF Warszawa, Piękna Góra 9, 11 – 500 Giżycko Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-09-10 2020-09-17 09:00 --
61/SU/2020 Zakup 12 płyt gazowych do zabudowy wraz z montażem Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2020-09-10 2020-09-15 11:00 --
60/SU/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji kanalizacji oraz wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku F, hotelu rotacyjnym usytuowanym na terenie AWF Warszawa. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-09-09 2020-09-16 10:00 --
59/SU/2020 Przegląd, naprawa i konserwacja aparatury medycznej wykorzystywanej do celów dydaktycznych w pracowni fizykoterapii Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-09-07 2020-09-11 10:00 --
58/SU/2020 Usługi pralnicze dla AWF Warszawa Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-08-28 2020-09-04 10:00 --
57/SU/2020 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń wraz z podłożeniem nowej studni kablowej z tyłu portierni w celu doprowadzenia okablowania światłowodowego z kanalizacji kablowej w relacji gmach główny portiernia. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2020-08-25 2020-09-14 10:00 --
56/SU/2020 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji: ”Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę parkingów, chodników, urządzeniem zieleni i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie”. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2020-08-12 2020-08-20 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa